VIKTIGE DOKUMENTER

Eierskiftemelding

Den juridiske eier av et objekt, er den som besitter vognkort del 2. En undertegnet eierskiftemelding, eller del 2, sørger for at man kan få omregistrert objektet. For bobil må man også ha tegnet og igangsatt forsikring på ny eier og innbetalt omregistreringsavgift før registrering kan skje.

Tilstandsrapport

En bobil tilstandsrapport er for din sikkerhet. Her får du informasjon om motor, chassis, servicehistorikk, registerreim-skifte, EU-kontroll og ikke minst fukt-gass og funksjonstest.

Kommisjonsavtale

Det gjøres en skriftlig avtale mellom den som skal selge og Norum Bobilgården AS (NB), som gir en fullmakt til, på vegne av selgeren, å fremvise og selge bobilen etter avtalt pris og betingelser. Den gir også rammene for oppgjør, honorar til NB og partenes rettigheter og forpliktelser.

Kjøpekontrakt

Kjøpekontrakt mellom NB og kjøper sier noe om garanti, leveringstidspunkt, vilkår, finansiering og forsikring, eventuelt om ekstrautstyr skal monteres etc. Kjøpekontrakt skal signeres av begge parter og hver part skal ha sin undertegnede originalkontrakt.

Tesalaveien 65, 1640 Råde

Norum Bobilgården AS

WEB-design

-  Tlf. 458 33 300